Интегрисани менаџмент систем

ЦЕМФИК је имплементирао интегрисани систем менаџмента, који садржи систем менаџмента квалитетом, према захтевима стандарда ИСО 9001:2015 и система менаџмента заштитом животне средине према стандарду ИСО 14001:2015.

Подручје примене ЦЕМФИК-а је:

-Испитивање квалитета сировина биљног и анималног порекла, чајева, зачина, хемикалија и дозираних фармацеутских облика,

-Испитивање биолошког материјала хуманог и анималног порекла,

-Научноистраживачки рад у области биомедицинских истраживања,

-Давање мишљења из области биомедицинских наука, производње дијететских суплемената и козметичких производа

-Пружање консултантских активности из области биомедицинских наука, производње дијететских суплемената и козметичких производа и

-Развој и прилагођавање софтвера и метода обраде података у биомедицинским истраживањима

Систем менаџмента квалитетом ИСО 9001:2015

Систем менаџмента заштитом животне средине ИСО 14001:2015