Контакт

Центар за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета (ЦЕМФИК)
Медицински факултет Нови Сад
Универзитет у Новом Саду
21 000 Нови Сад
тел/факс: 021/422-760
имејл адреса: cemphic@mf.uns.ac.rs
Директор:
Проф. др Биљана Божин
имејл адреса: biljana.bozin@mf.uns.ac.rs
Радно време:
понедељак – петак,
08:00 – 16:00