Мисија и визија

Наша визија

ЦЕМФИК као иновационо-истраживачки центар и један од лидера у трансферу знања и технологија из области биомедицинских и фармацеутских истраживања.

Наша мисија

Да обезбедимо резултате истраживања који омогућавају развој нових и унапређење постојећих технологија и услуга у циљу повећања конкурентности српске привреде, кроз унапређење и контролу квалитета производа из области биомедицинско-фармацеутске индустрије, дијететских суплемената и козметичких производа.

Центар за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета Медицинског факултета Нови Сад један је од првих оваквих центара на територији Републике Србије, основан као засебна организациона јединица Факултета 17. децембра 2015. године.

Истраживачка и пословна стратегија ЦЕМФИК-а у сагласности је са националном, европском и стратегијом приоритета истраживања и развоја Светске здравствене организације из области биомедицинско-фармацеутских наука. Пружамо информације и знање, спајамо произвођаче и крајње кориснике, а помажемо и становништву у свакодневном животу, уз максималну посвећеност очувању животне средине.

Главни задаци ЦЕМФИК-а су:

  1. Унапређење технолошких истраживања, подстицање иновација и трансфер технологија,
  2. Осигурање доступности и квалитета људских ресурса за истраживање, развој и иновативну привреду,
  3. Успостављање и унапређење културе дијалога између науке, технологије, друштва и привреде,
  4. Развој основних и усмерених основних истраживања и
  5. Унапређење међународне научне сарадње.