О нама

ЦЕМФИК омогућава да се изврсност у науци капитализује кроз иновације, да се подршком истраживачко-развојним програмима потпомогне успостављање сарадње са привредом, осигура флексибилна организациона структура и високо квалитетан кадар за истраживање, развој и иновације, као и да се успостави неопходан ниво међународне сарадње.