Основни подаци

Центар за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета Медицинског факултета Нови Сад један је од првих оваквих центара на теритрији Републике Србије, основан као засебна организациона јединица Факултета 17. децембра 2015. године.