Osnovni podaci

Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta Medicinskog fakulteta Novi Sad jedan je od prvih ovakvih centara na teritoriji Republike Srbije, osnovan kao zasebna organizaciona jedinica Fakulteta 17. decembra 2015. godine.