Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta​

Naš Tim sačinjen od istaknutih stručnjaka iz oblasti farmaceutskih i medicinskih nauka će odgovoriti na sve Vaše zahteve iz oblasti biomedicinskih istraživanja i kontrole kvaliteta farmaceutskih proizvoda.

Naše usluge

Istraživanja u medicini i farmaciji

Široki spektar predkliničkih i kliničkih biomedicinskih i farmaceutskih istraživanja

Kontrola kvaliteta farmaceutskih proizvoda i hrane​

Ispitivanje zdravstvene bezbednosti i kontrola kvaliteta hrane i farmaceutskih proizvoda

Kontrola kvaliteta biljnog materijala

Utvrđivanje ispunjenosti parametara kvaliteta biljnog materijala i preparata prirodnog porekla

Razvoj proizvoda i usluga

Pružanje stručne pomoći u razvoju farmaceutskih, prehrambenih, kozmetičkih i drugih proizvoda i usluga

Šta je CEMFIK?

CEMFIK je zasebna organizaciona jedinica Medicinskog fakulteta u Novom Sadu koja pruža usluge fizičkim i pravnim licima iz oblasti transfera znanja, biomedicinskih i farmaceutskih istraživanja i kontrole kvaliteta i zdravstvene bezbednosti različitih proizvoda.

Najčešće postavljena pitanja

Najbolje je da nam pošaljete upit na e-mail adresu cemphic@mf.uns.ac.rs. S obzirom na velike raspoložive resurse sa aspekta analitičkih instrumenata, hemikalija i stručnjaka angažovanih u okviru CEMFIK-a, velike su šanse da zahtevanu uslugu možemo da obezbedimo.

Za cenu određene usluge posašljite nam upit na cemphic@mf.uns.ac.rs.

CEMFIK pruža usluge i fizičkim i pravnim licima sa teritorije Republike Srbije, ali i iz inostranstva.

Uzorke za koje se zahteva određena analiza je mouće doneti lično ili poslati kurirskom službom. Uz uzorak se donosi/dostavlja i popunjen i potpisan Zahtev za ispitivanje čija forma će Vam biti dostavljena od strane CEMFIK-a.

Izveštaji o ispitivanju/istraživanju se uobičajno izdaju na srpskom jeziku (ćirilično pismo), ali je moguće izdavanje Izveštaja i na srpskom jeziku (latinično pismo), kao i na engleskom jeziku (uz dodatnu naknadu).