O nama

CEMFIK omogućava da se izvrsnost u nauci kapitalizuje kroz inovacije, da se podrškom istraživačko-razvojnim programima potpomogne uspostavljanje saradnje sa privredom, osigura fleksibilna organizaciona struktura i visoko kvalitetan kadar za istraživanje, razvoj i inovacije, kao i da se uspostavi neophodan nivo međunarodne saradnje.

Osnovni podaci ​

Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta Medicinskog fakulteta Novi Sad jedan je od prvih ovakvih centara na teritoriji Republike Srbije, osnovan kao zasebna organizaciona jedinica Fakulteta 17. decembra 2015. godine.

Naša vizija

CEMFIK kao inovaciono-istraživački centar i jedan od lidera u transferu znanja i tehnologija iz oblasti biomedicinskih i farmaceutskih istraživanja.

Naša misija​

Da obezbedimo rezultate istraživanja koji omogućavaju razvoj novih i unapređenje postojećih tehnologija i usluga u cilju povećanja konkurentnosti srpske privrede, kroz unapređenje i kontrolu kvaliteta proizvoda iz oblasti biomedicinsko-farmaceutske industrije, dijetetskih suplemenata i kozmetičkih proizvoda.

Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta Medicinskog fakulteta Novi Sad jedan je od prvih ovakvih centara na teritoriji Republike Srbije, osnovan kao zasebna organizaciona jedinica Fakulteta 17. decembra 2015. godine, Istraživačka i poslovna strategija CEMFIK-a u saglasnosti je sa nacionalnom, evropskom i strategijom prioriteta istraživanja i razvoja Svetske zdravstvene organizacije iz oblasti biomedicinsko-farmaceutskih nauka. Pružamo informacije i znanje, spajamo proizvođače i krajnje korisnike, a pomažemo i stanovništvu u svakodnevnom životu, uz maksimalnu posvećenost očuvanju životne sredine.

Glavni zadaci CEMFIK-a su:

Osiguranje kvaliteta i sertifikati

CEMFIK је implementirao integrisani sistem menadžmenta koji sadrži sistem menadžmenta kvalitetom, prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001:2015 i sistem upravljanja bezbednošću informacija u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO/IEC 27001.

Područje primene CEMFIK-a je: