Kontakt

Adresa

Medicinski fakultet Novi Sad
Univerzitet u Novom Sadu

Hajduk Veljkova 3,

21 000 Novi Sad

Telefon/Fax

021/2107966

E-mail

Radno vreme

ponedeljak – petak,
08:00 – 16:00